קווסטים שמשחקים במחשב:

לבד או בקבוצה.

משחקים וקווסטים שמשחקים בעולם האמיתי: לבד או בקבוצה.